Mannen en bekken klachten

Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij het bewegingsapparaat, organen en weefsels van het lichaam onderzocht en behandeld worden.
Als vrouwenosteopaat is een grote focus gelegd bij het bekken gebied. Het behandelen van het bekken gebied heeft ook bij mannen zorg nodig. Dit kan gaan over de mobiliteit van het bekken, of de organen die daar tegenaan liggen. Daarnaast kan de bekkenbodem voor problemen zorgen in de vorm van trek, spanning, pijn of uitstraling. Tenslotte is fertiliteit niet alleen een zaak van de vrouw, maar ook van de man.

Het consult

Alvorens een consult begint wordt een intake formulier ingevuld. Hierop kunt u de meeste informatie over de klachten al kwijt en besparen we het 1e consult veel tijd. Een consult bestaat uit een anamnese, een lichamelijk onderzoek en de behandeling. Bij de anamnese worden wat aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het intake formulier. Tijdens het onderzoek wordt het volledige lichaam onderzocht op blokkades en spanningen. Uiteindelijk zal de osteopaat middels gevarieerde technieken deze blokkades opheffen en daarmee het lichaam in balans brengen. Ook kunnen simpele voedingsadviezen of oefeningen worden aangeraden.

Tijdens het onderzoek zal de osteopaat altijd aandacht hebben voor eventuele ernstige problemen en indien nodig doorverwijzen naar een arts of specialist.

De financiën

Een behandeling duurt 50-60 minuten en er geldt momenteel een tarief van € 95,- . Betaling kan geschieden per pin of contant, direct na afloop van het consult.
Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te doen, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Hoeveel de zorgverzekeraar vergoed, is te vinden in de polisvoorwaarden. De vergoedingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen verschillen per aanvullende verzekering en wisselen jaarlijks. U kunt de vergoedingen vinden in uw polis onder de kop “Alternatieve geneeskunde” van uw verzekering of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie. Martine is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO en het register NRO.

Een Osteopathische diagnose is niet te vergelijken met een reguliere diagnose. Bij twijfel over de ernst van uw klacht(en), wordt geadviseerd contact op te nemen met uw (huis)arts. Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.