Osteopathie is een manuele geneeswijze

Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij het bewegingsapparaat, organen en weefsels van het lichaam onderzocht en behandeld worden. De Osteopaat test het gehele lichaam met alle verschillende weefsels, die volgens de filosofie van Osteopathie met elkaar in verbinding staan. De Osteopaat zoekt naar de weg die de gevonden bewegingsbeperkingen en de klachten met elkaar in verbinding brengen. Hierbij maakt de Osteopaat gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie.

In aanmerkingen komen baby’s, kinderen, volwassenen, zwangeren, bevallen vrouwen, mensen na operatie; allen met bewegingsbeperkingen of onbegrepen klachten waarbij weefsel in het lichaam “vast” zit.

Het consult

Alvorens een consult begint wordt een intake formulier ingevuld. Hierop kunt u de meeste informatie over de klachten al kwijt en besparen we het 1e consult veel tijd. Een consult bestaat uit een anamnese, een lichamelijk onderzoek en de behandeling. Bij de anamnese worden wat aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het intake formulier. Tijdens het onderzoek wordt het volledige lichaam onderzocht op blokkades en spanningen. Uiteindelijk zal de osteopaat middels gevarieerde technieken deze blokkades opheffen en daarmee het lichaam in balans brengen. Ook kunnen simpele voedingsadviezen of oefeningen worden aangeraden.

Baby’s en kleine kinderen worden niet gemanipuleerd (“gekraakt”) of dubbel gevouwen. Volwassenen kunnen wel gemanipuleerd worden, indien dit veilig en nodig is. Tijdens het onderzoek zal de osteopaat altijd aandacht hebben voor eventuele ernstige problemen en indien nodig doorverwijzen naar een arts of specialist.

Voor de behandeling kleedt de patiënt zich over het algemeen uit tot op het ondergoed (baby’s en kinderen enkel voor zover nodig). Met kleine kinderen is het altijd de vraag of ze de behandeling toelaten en genoeg geduld hebben. Ouders kunnen van tevoren uitleggen wat er gaat gebeuren en een speentje of speeltje meenemen.

Wat is Osteopathie

Voor een eerste indruk is er een filmpje op YouTube gezet over hoe een osteopatisch consult er uitziet.

De grondlegger van de Osteopathie is een Amerikaanse arts A. T. Still, welke de eerste school heeft opgericht in 1892. De Osteopathie is via Engeland en Frankrijk naar Europa gekomen. In Amerika is de Osteopathie sinds 1966 gelijk gesteld met de reguliere geneeskunde. In Nederland is Osteopathie een onderdeel van de alternatieve geneeskunde. Wel wordt een erkende medische HBO vooropleiding vereist en een gedegen HBO niveau opleiding.

De financiën

Voor een behandeling duurt 50-60 minuten en er geldt momenteel een tarief van € 95,- . Betaling kan geschieden per pin of contant, direct na afloop van het consult.
Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te doen, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Hoeveel de zorgverzekeraar vergoed, is te vinden in de polisvoorwaarden. De vergoedingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen verschillen per aanvullende verzekering en wisselen jaarlijks. U kunt de vergoedingen vinden in uw polis onder de kop “Alternatieve geneeskunde” van uw verzekering of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie. Martine is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO en het register NRO.

Een Osteopathische diagnose is niet te vergelijken met een reguliere diagnose. Bij twijfel over de ernst van uw klacht(en), wordt geadviseerd contact op te nemen met uw (huis)arts. Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.